Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to tak zwana procedura uproszczona na legalizację pracy cudzoziemca. Pomija ona tzw. test rynku pracy, który znacznie wydłuża proces legalizacji.

Oświadczenie przeznaczone jest dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji, którzy pracować chcą w Polsce. Warunkiem jest nieprzekroczenie zatrudnienia 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach. Dodatkowo praca ta nie może wchodzić w skład prac określonych jako sezonowe – do tego dostępne mamy oddzielne zezwolenie na pracę typu S.

Czytaj więcej:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

👋