Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument wydawany przez pracodawcę. Otrzymuje go pracownik w ostatnim dniu swojej pracy. Jest to warunek bezwzględny i pracodawca musi go przestrzegać (pod groźbą otrzymania grzywny).

Świadectwo pracy wydawane jest w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to każdej umowy o pracę. Niezależnie, czy to umowa na czas próbny, określony czy nieokreślony.

Co musi znaleźć się w świadectwie pracy? Przeczytaj:

Świadectwo pracy – wzór i najważniejsze informacje