Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Pracownik nie może się go zrzec lub przenieść na kogoś innego. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu pracy. Wynosi on 20 lub 26 dni – w zależności od tego, czy staż jest krótszy, czy dłuży niż 10 lat.

Pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego, natomiast pracownik powinien złożyć wniosek o urlop z wyprzedzeniem, tak aby pracodawca mógł zaplanować grafik urlopów w firmie.

Kodeks pracy mówi o konieczności wykorzystania jednorazowo minimum 14 dni z rzędu w roku kalendarzowym. Dni niewykorzystane w danym roku przechodzą na następny rok i powinny być wykorzystane do 30 września.

Czytaj więcej:

Urlop wypoczynkowy w 2024 roku – najważniejsze informacje