Hybrydowy tryb pracy

Hybrydowy tryb pracy to nowy model pracy, który pojawił się po wprowadzeniu stanu pandemii w Polsce. Brak mu regulacji prawnych, dlatego definicje są niejasne i często hybrydowy tryb pracy w każdej firmie wygląda inaczej.

Hybrydowy tryb pracy zakłada elastyczność i dopasowanie warunków pracy do pracowników – ich możliwości oraz sytuacji pandemicznej w kraju.

W jaki sposób odbywać może się hybrydowy tryb pracy?

  • Podzielenie pracowników na grupy, które wymieniają się np. co tydzień – jedna grupa pracuje zdalnie, a druga z biura.
  • Stały podział na pracowników biurowych i zdalnych.
  • Podział elastyczny, dopasowany do aktualnych potrzeb. Pracodawca może na bieżąco ustalać, w jaki sposób pracownicy będą pracować w danym tygodniu.