Test rynku pracy

Test rynku pracy przeprowadzany jest przez starostę w Powiatowym Urzędzie Pracy – na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Test rynku pracy wymagany jest do złożenia wniosku o pracę (przeczytaj niżej o wyjątkach). To nic innego jak sprawdzenie czy na lokalnym rynku pracy znajdują się osoby poszukujące pracy, które mogłoby zostać zatrudnione na miejsce oferowane cudzoziemcowi. Bowiem one mają pierwszeństwo w procesie zatrudnienia.

Czytaj więcej:

Test rynku pracy – kiedy jest wymagany?