Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop to rekompensata finansowa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłacana przez pracodawcę. Ekwiwalent wypłacony może być tylko po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. W trakcie zatrudnienia pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu, w zamian za urlop.

Jedyna sytuacja, w której ekwiwalent nie musi być wypłacony (a pracownik posiada niewykorzystane dni urlopowe) to zatrudnienie się u tego samego pracodawcy, bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop i więcej informacji tutaj:

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?