Zezwolenie na pracę typu C

Zezwolenie na pracę typu C przeznaczone jest dla cudzoziemców, którzy są delegowani do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez pracodawcę zagranicznego.  Praca to wykonywana musi być w oddziale, zakładzie lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym (w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Zezwolenie typu C wymagane jest w przypadku, gdy okres delegacji będzie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej:

Zezwolenie na pracę cudzoziemca – typy zezwoleń