Wizy przeznaczone są dla obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy nie posiadają paszportu biometrycznego oraz nie posiadają innego dokumentu, który pozwala na podróż do Polski (np. karta pobytu).

Rodzaje wiz:

  • Wiza Schengen

To inaczej wiza typu C, przeznaczona dla osób, które chcą pozostać w Polsce lub w krajach ze strefy Schengen od 90 do 180 dni. Czas ten sumuje się dla kilku wjazdów i liczony jest od pierwszego dnia wjazdu. Wiza Schengen wydawana jest również w celach tranzytowych.

  • Wiza krajowa

To wiza typu D, uprawniająca do wjazdu i pobytów w Polsce, które łącznie trwają dłużej niż 3 miesiące. Nie może być wydana na dłużej niż 1 rok. Okres pobytu zależny jest od celu wizyty i posiadają one różne numery. Np. „01” to cel turystyczny, a „05B” przyporządkowany jest pracy sezonowej.

Tu przeczytasz więcej o wizach i dokumentach, jakie są wymagane przy aplikacji.