Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, w której zamawiający zleca wykonawcy wykonanie określonego dzieła. Dzieło może mieć charakter:

  • materialny (np. stół, ubiór)
  • niematerialny (np. strona internetowa, poprowadzenie szkolenia)

Wynagrodzenie za umowę o dzieło wypłacane jest w momencie zakończenia go i przekazania zamawiającemu.

Na umowie o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Podatek wynosi 12%, a koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% lub 50%.

Czytaj więcej:

 

Umowa o dzieło – wzór [2022]