Praca zdalna

Praca zdalna to inaczej wykonywanie powierzonych przez pracodawcę zadań poza siedzibą firmy. W przeszłości praca zdalna była głównie domeną pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub dzieło. W okresie pandemii zdalnie zaczęły pracować również osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Do czasu specustawy o walce z koronawirusem, praca zdalna w Kodeksie pracy pojawiała się tylko w kontekście telepracy, która świadczona jest na stałe. Praca zdalna natomiast może być tymczasowym rozwiązaniem.

Praca zdalna w odróżnieniu od telepracy czy home office ma charakter wyjątkowy i odbywa się na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy. Czas pracy zdalnej jest określony.  Narzędzia do pracy zdalnej powinien zapewnić pracodawca.

Przeczytaj o ewidencji czasu pracy zdalnej:

Ewidencja czasu pracy zdalnej – nowoczesne rozwiązania HR