Zezwolenie na pracę typu S

Zezwolenie na pracę typu S to inaczej pozwolenie na pracę sezonową. Przez pracę sezonową rozumie się pracę wykonywaną nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym oraz w ramach działalności, które uznane są za sezonowe.

Należą do nich działalności z zakresu:

  • upraw rolnych
  • chowu i hodowli zwierząt
  • krótkotrwałego zakwaterowania
  • usług gastronomicznych związanych z porą roku

Wniosek o pracę sezonową wystosować może jedynie pracodawca. Zarówno w stosunku do cudzoziemca, który jest już w Polsce, jak i takiego, który dopiero planuje przyjazd.

Praca sezonowa nie może być wykonywana na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń. Dopuszczalne jest jedynie zezwolenie na pracę sezonową.

 

Automatyzuj proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców z HRappką! To kompleksowy system kadrowy, który umożliwia:

  • generowanie zezwoleń i pozwoleń,
  • integracje z praca.gov.pl w zakresie wysyłki wniosków ,
  • przypomnienia i ostrzeżenia w specyfice legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (pilnowania okresów legalizacji pobytu i  zatrudnienia),
  • zarządzanie transportem i zakwaterowanie pracowników,
  • kadry i płace,
  • rozliczenia roczne z US (PIT-11, IFT-1R).

Dowiedz się więcej >>

Nasz system przetestujesz 14 dni bez opłat!