Employee Experience

Exployee Experience oznacza doświadczenie pracowników. Jest to suma doświadczeń, emocji i wrażeń pracownika w danej firmie. Employee Experience obejmuje doświadczenie związane z procesem rekrutacji, możliwością rozwoju w organizacji, kontaktem z zespołem i przełożonymi oraz innymi ogólnymi sytuacjami powiązanymi z firmą.

Badanie satysfakcji pracowników – zestaw pytań