Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy, który zatrudnia nawet jednego pracownika. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie mianowania, powołania czy wyboru.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy ma służyć prawidłowym rozliczeniom za pracę oraz udzielaniem urlopów zgodnie z prawem (elektroniczne wnioski urlopowe). Szczególnie wyróżnione powinny zostać godziny, które gwarantują pracownikom dodatkowe dni wolne lub wyższe wynagrodzenie (praca w dni świąteczne, wolne od pracy, nadgodziny).

Co powinno znaleźć się w ewidencji czasu pracy pracownika?

  • liczba przepracowanych godzin (także niedziele, święta, godziny w nocy, nadliczbowe i dni wolne od pracy)
  • dyżury, urlopy
  • zwolnienia od pracy
  • nieobecności w pracy (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione)
  • w przypadku osób młodocianych należy wykazać godziny pracy przy pracach wzbronionych, które pracownik wykonał w celu przygotowania zawodowego

Ewidencja czasu pracy prowadzona może być w formie elektronicznej lub papierowej.

Brak ewidencji czasu pracy może skutkować nałożeniem kar finansowych (w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy).

Tu przeczytasz więcej o ewidencji czasu pracy:

Program do Ewidencji Czasu Pracy – jak wybrać? TOP 7 funkcji w 2021/2022