Równoważny system czasu pracy

W równoważnym systemie czasie pracy dobowy wymiar czasu pracy jest wydłużany, na rzecz skrócenia go w następnych dniach lub tygodniach. Pracodawca ma wtedy prawo wydłużyć normę dobową do 12 godzin, a w szczególnych przypadkach do 16 i 24 godzin.

Równoważny system czasu pracy nie zakłada, że pracownicy będą pracować dłużej. W ogólnym rozrachunku (okresie rozliczeniowym) średni czas pracy nie może zostać przekroczony.

Jest to najbardziej elastyczny z systemów czasu pracy i stosowany być może w organizacjach, w których jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Przeczytaj więcej o równoważnym czasie pracy:

Systemy czasu pracy – rodzaje

 

 

👋