Pracownik tymczasowy

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, która kieruje go do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy wykonuje pracę o charakterze sezonowym.

Maksymalny czas pracy pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika wynosi łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Pracownik tymczasowy może pracować na podstawie umowy o pracę tymczasową lub umowy cywilnoprawnej.

Czytaj więcej: