Wynagrodzenie Brutto

Wynagrodzenie Brutto jest wynagrodzeniem całkowitym przed rozliczeniem. W przypadku umowy o pracę odlicza się od niej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Po odliczeniu wszystkich opłat wychodzi nam kwota netto (tą którą otrzymamy „na rękę”).