Odprawa pracownicza

Odprawa pracownicza jest formą wsparcia dla pracownika, który traci pracę z przyczyn niewynikających z jego winy. Wysokość odprawy jest zależna od sytuacji.

Wyróżniamy kilka rodzajów odpraw:

  • odprawa grupowa – pracownikom przysługuje odprawa pieniężna, jeśli osoby zatrudnione u danego pracodawcy zostały zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących samych pracowników
  • odprawa indywidualna – warunek jest ten sam – przyczyna rozwiązania umowy musi leżeć po stronie pracodawcy
  • odprawa emerytalno-rentowa – w przypadku, kiedy pracownikowi stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie obowiązków i z tego powodu otrzymał orzeczenie niezdolności do pracy
  • odprawa pośmiertna – w razie śmierci pracownika odprawa pracownicza przysługuje rodzinie zmarłej osoby, jeśli:
    • pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy
    • pracownik pobierał zasiłek ze względu na niezdolność do pracy

Odprawa pracownicza – komu i kiedy się należy?