Ocena pracownicza

Ocena pracownicza jest podsumowaniem współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Ocena pracownicza odbywa się w różnym terminie – co kwartał, pół roku, czy rok. Podczas oceny pracowniczej, pracownik dowiaduje się, w jakim stopniu pracodawca jest z niego zadowolony, co należy poprawić i jak pracodawca widzi naszą współpracę.

Do głównych kryteriów oceny pracowniczej zaliczamy:

  • terminowość
  • poprawność wykonania zadań
  • samodzielność
  • pomysłowość
  • etyka
  • wiedza
  • komunikacja