Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie typu A wydawane jest dla cudzoziemca, który planuje wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Praca ta nawiązana będzie z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział czy zakład znajduje się w Polsce.

O zezwolenie typu A występuje pracodawca, który chce zatrudnić u siebie cudzoziemca, który pochodzi spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę.

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Innymi słowy, zezwolenie typu A jest jednym z najbardziej popularnych zezwoleń, o jakie wnioskują pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Czytaj więcej:

Zezwolenie na pracę typu A