Kandydat jest to osoba, która ubiega się o jakieś stanowisko lub członkostwo w danej grupie. W przypadku kandydata do pracy jest to osoba, która ubiega się o daną funkcję w firmie. Aby kandydat stał się pracownikiem, musi przejść pozytywnie cały proces rekrutacji.