Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) są działaniami związanymi z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem pracowników w organizacji. Termin zarządzania zasobami ludzkimi skierowany jest do ludzi, którzy dysponują zasobami (nie ludzie są zasobem). Nacisk kładzie się przede wszystkim na komunikację z pracownikami, ich utożsamianie się z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi.

Oprogramowanie do zarządzania pracownikami