Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny jest narzędziem służącym do identyfikacji osób przesyłających sobie dokumenty w formie cyfrowej. Jest wystarczający do złożenia oświadczenia woli. Tożsamość osoby składającej podpis nie jest weryfikowana, ale dane użyte do złożenia podpisu umożliwiają jej identyfikację.

To produkt komercyjny, który można otrzymać bądź zakupić od certyfikowanej firmy udostępniającej narzędzia do podpisów elektronicznych (spis firm – Narodowe Centrum Certyfikacji).

Jakie dokumenty można poświadczyć podpisem elektronicznym?

  • umowa o zlecenie i dzieło
  • kontrakty menadżerskie, z klientami
  • umowy zakupowe
  • umowy inwestycyjne
  • protokoły odbioru, zamówienia

Czytaj więcej:

Podpis elektroniczny – wszystko, co warto wiedzieć