Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Drugim warunkiem jest uzgodnienie podnoszenia kwalifikacji z pracodawcą. Musi wyrazić on zgodę – w przypadku, gdy pracownik chciałby, aby przysługiwał mu urlop szkoleniowy.

Dobrą praktyką jest spisanie umowy szkoleniowej, w której pracodawca określa zasady podnoszenia kwalifikacji oraz ewentualne dodatkowe benefity (np. wsparcie finansowe w opłatach). Według Kodeksu pracy pracownik zobowiązany jest odpracować maksymalnie 3 lata w organizacji, po zakończeniu doszkalania.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni (egzaminy eksternistyczne, maturalne, podnoszące kwalifikacje zawodowe) lub 21 dni (ostatni rok studiów – czas na napisanie i obronę pracy dyplomowej).

Urlop szkoleniowy w 2021 r.