Karta Polaka

To dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Karta Polaka nie oznacza, że jej posiadacz ma obywatelstwo polskie oraz nie uprawnia do przekraczania granic i osiedlania się w Polsce.

Karta Polaka pozwala na:

  • pracę bez zezwolenia
  • kształcenie się
  • korzystania ze świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych
  • ulgę 37% w przejazdach komunikacji zbiorowej
  • bezpłatny wstęp do wybranych muzeów
  • pomoc konsula i zwolnienie z niektórych opłat konsularnych
  • otrzymanie dodatku finansowego na 9 miesięcy, w przypadku starania się o pobyt stały
  • otrzymanie pomocy finansowej za granicami Polski (program wspierania Polaków)

Tu przeczytasz więcej o Karcie Polaka i zobaczysz jej wzór.