Zezwolenie na pracę typu D

Zezwolenie na pracę typu D wydawane jest dla cudzoziemca delegowanego do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego, nieposiadającego oddziału czy zakładu lub działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec delegowany jest do wykonania pracy o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.

Czytaj więcej:

Zezwolenie na pracę cudzoziemca – typy zezwoleń