Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy wchodzi w skład ewidencji czasu pracy, która ma na celu ułatwić obliczanie prawidłowych wynagrodzeń za pracę oraz ilości dni urlopowych. Prowadzenie rejestracji czasu pracy oraz ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników (umowa o pracę, na podstawie mianowania, powołania lub wyboru).

W rejestrze czasu pracy zawrzeć należy:

  • liczbę godzin przepracowanych przez pracownika (w szczególności niedziele, święta, praca w nocy, godziny nadliczbowe)
  • dni wolne od pracy
  • urlopy, dyżury
  • zwolnienia od pracy (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione)

Najwygodniejszą formą jest elektroniczna rejestracja czasu pracy. Pracownik dostaje możliwość skanowania karty  lub wpisaniu kodu pracownika na swoim koncie pracowniczym.

Brak ewidencji czasu pracy oraz rejestracji czasu pracy może prowadzić do wysokich kar finansowych.

Tu przeczytasz więcej o ewidencji czasu pracy:

Program do Ewidencji Czasu Pracy – jak wybrać? TOP 7 funkcji w 2021