Wiza Vander Elst

Wiza Vander Elst uprawnia do wykonywania pracy w Niemczech na czas świadczenia usług. Najważniejszą zasadą swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem. Umowa musi być ważna przed i po delegacji pracownika – nie ma możliwości stworzenia umowy tylko i wyłącznie na czas delegacji – delegowany pracownik musi stale pracować według warunków umowy.

Kolejnym warunkiem jest to, że świadczenie usług na podstawie umowy między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w innym państwie UE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność przedsiębiorstwa delegującego i zasadniczo bez poleceń odbiorcy usług.

Delegowanie pracowników do Niemiec – Wiza Vander Elst