Candidate Experience

Candidate Experience w dokładnym znaczeniu oznacza doświadczenie kandydata. Jest to suma doświadczeń zebranych w trakcie procesu rekrutacyjnego z działem HR. CX rozpoczyna się od wrażenia kandydata związane z ogłoszeniem o pracy czy pierwszym mailem od rekrutera. Badanie Candidate Experience odnosi się do czasu przed rekrutacją, samego procesu aplikowania, rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczeń po tym etapie.

Pozytywne Candidate Experience bez wysiłku – TOP 4 funkcje systemu HRappka