Onboarding pracownika

Onboarding

Co to jest onboarding?

Onboarding pracownika wiążę się z wprowadzeniem nowej osoby do firmy. Głównym celem onboardingu jest zapoznanie nowej osoby z najważniejszymi zagadnieniami w organizacji. Proces onboardingu polega na przekazaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą nowej osobie wykonywać swoje obowiązki i swobodnie czuć się w firmie.

Proces onboardingu

Do procesu onboardingu zaliczamy:

  • kontakt z nową osobą,
  • kwestie techniczne (przygotowanie stanowiska pracy – biurko, komputer i wszystkie narzędzia niezbędne to wykonywania pracy),
  • przygotowanie buddy’ego do wsparcia nowej osoby podczas procesu onboardingu,
  • integracja z zespołem – przedstawienie nowego pracownika reszcie zespołu,
  • przedstawienie zadań i celów dla nowego pracownika,
  • przeprowadzanie szkoleń,
  • systematyczne wdrażanie nowej osoby,
  • Ewaluacje – sprawdzanie nowej wiedzy, zdobytej przez pracownika – tworzenie ankiet, i testów wiedzy, która pomoże sprawdzić, czy onboarding pracownika przebiega dobrze.

Ile powinien trwać onboarding?

Czas trwania onboardingu jest uzależniony od nowego pracownika. Jeżeli proces onboardingu przebiega pomyślnie, to może być zakończony w momencie, kiedy uznamy, że nowy pracownik czuje się dobrze w firmie i ma pojęcie na temat wszystkich istotnych rzeczy. Onboarding w niektórych sytuacjach może trwać nawet pół roku. Warto jest systematycznie dopytywać i sprawdzać nowego pracownika.

Automatyzacja onboardingu

W procesie wdrożenia może pomóc nowy moduł onboardingu od HRappki. Automatyzacja procesu onboardingu pozwala odciążyć zespół HR-u w Twojej firmie. Onboarding to podstawa dla nowego pracownika . Bez automatyzacji potrafi pochłonąć sporo czasu, który możemy wykorzystać w inny sposób.

Dowiedz się więcej:

Onboarding pracownika

Onboarding pracownika 2021

Etapy onboardingu