Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników to złożony proces, który składa się z kilku etapów:

  • definicja określonego stanowiska
  • kryteria
  • plan procesu rekrutacji
  • poszukiwanie (research)

Strategia rekrutacji pracowników może występować w różnych formach. Przyjęcie konkretnego modelu poszukiwania kandydatów uwarunkowane jest potrzebami danej firmy i sytuacją na rynku pracy. Najczęściej wyróżniamy trzy techniki:

  • technikę bierną (pasywną)
  • aktywną bezpośrednią
  • aktywną pośrednią

Proces rekrutacji pracowników (zgodny z RODO)