Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, o jaką podatnik może pomniejszyć wyliczony podatek – w rozliczeniu rocznym. Podatek zależny jest od uzyskanego dochodu oraz wartości kwoty wolnej występującej w danym roku. Podatek wpłacić należy do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek określone są w art.27 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 lipca 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie 300 zł miesięcznie.

Polski Ład 2.0. – zmiany od 1 lipca 2022 r.