Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to strefa wolnego handlu i wspólnego rynku dla Państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii).

Do EOG należy 27 państw z Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

Na podstawie tej umowy członkowie EOG mogą przemieszczać się, osiedlać i kupować nieruchomości na terenie państw członkowskich.

Powstanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego miało na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie bezrobocia (swobodny przepływ siły roboczej).