Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ESWH, EFTA) –   międzynarodowa organizacja gospodarcza, mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi między państwami członkowskimi drogą redukcji ceł i ograniczeń importowych.

Do krajów członkowskich EFTA zaliczamy:

  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Norwegia
  • Szwajcaria