Profilowanie rekrutacji #

W systemie HRappka.pl dodaliśmy możliwość dopasowania rekrutacji do kandydata na podstawie wybranych parametrów pracownika/kandydata oraz rekrutacji. Dzięki temu sprawniej znajdziemy pasującego kandydata na wybrane stanowisko. Opcja ta jest dostępna w Ustawienia > Moduły > Rekrutacje, w sekcji Propozycje. Po więcej informacji o tym, jak skonfigurować „Propozycje” zapraszamy do naszej Bazy wiedzy.

Dodatkowo, na ostatnim kroku tworzenia rekrutacji, pod warunkiem, że opcja “Propozycje” jest włączona, automatycznie podpowiedzą się kryteria ustalone na podstawie danych rekrutacji. Na przykład, będą podpowiadane takie pola, jak Klient, stanowisko, dostępność.

hrappka

Dodaliśmy możliwość dopasowania propozycji rekrutacji na podstawie kryteriów, które spełnia określony Kandydat. W tym celu należy wejść na profil Kandydata, a następnie kliknąć Więcej > Rekrutacje > Aplikacje > Pokaż pasujące. W wyniku tego system pokaże propozycje rekrutacji.

hrappka

Usprawnienie wypowiedzenia umowy na mocy porozumienia stron #

Podczas wypowiedzenia umowy o pracę na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt. 1) dodaliśmy nowe pole “Strona z inicjatywy której został rozwiązany stosunek pracy (pracownik, pracodawca)”. W polu tym należy wybrać stronę, która wypowiada umowę. Zostanie to uwzględnione później w deklaracjach ZUS ZWUA.

hrappka hrappka

Nowy typ umowy: umowa na podstawie powołania #

Dodaliśmy nowy typ umowy – umowa o powołanie. Jeśli pracownik ma jednocześnie umowę o pracę i umowę o powołanie, to na rozliczeniu i liście płac będą one oddzielnie wykazane. Podczas wygenerowania takiemu pracownikowi deklaracji PIT-11, w odpowiednich polach (47-50) będą uwzględnione dane z rozliczonych umów o powołanie.

Dodatkowo, w systemie istnieje typ wydruku, odpowiadający temu rodzajowi umowy. Umożliwia to szybkie wystawienie umowy pracownikowi. Wydruk jest dostępny w Wydruki > Lista wydruków > Typ o powołanie.

Rozszerzenie eksportu płac #

Rozszerzyliśmy eksport płac do Optimy o składniki PPK.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.