Zmiany w konfiguracji PPK #

Wprowadziliśmy zmiany w konfiguracji PPK na pracowniku. Od teraz zarówno deklaracje PPK, jak i stawki dodatkowe można konfigurować na profilu pracownika w Więcej > Pracownicze Plany Kapitałowe. Stawki dodatkowe można od dziś zdefiniować na deklaracji przystąpienia pracownika do PPK, po kliknięciu checkboxa „Skonfiguruj stawki dodatkowe”.

hrappka

Co więcej, podczas rozliczania pracownika z dodatkową stawką PPK, na pierwszym kroku rozliczeń, pod danymi pracownika, zostanie pokazana informacja o stawce (wartość stawki oraz data obowiązywania od).

hrappka

Integracja z Facebook Jobs #

Dodaliśmy integrację z Facebook Jobs. W zakładce Multiposting na konkretnej rekrutacji, dostępna jest opcja Facebook Jobs. Kliknięcie przycisku Publikuj i uzupełnienie danych spowoduje publikację oferty pracy w usłudze Facebook Jobs. Oferty zostaną opublikowane na portalu w ciągu godziny.

hrappka

Masowa edycja opiekunów – dodawanie lub aktualizacja #

Podczas masowej edycji opiekunów Klientów w poziomu listy (Przycisk Więcej opcji > Dodaj > Opiekuna) umożliwiliśmy wybór czy wybrani opiekunowie mają zostać dodani do obecnie istniejących (opcja Dodaj) lub nadpisać obecnie istniejących (opcja Aktualizuj).

hrappka

Zaciąganie plików z atrybutów na zezwolenie #

Podczas dodawania załączników przy generowania zezwoleń oraz oświadczeń na pracę, umożliwiliśmy zaciąganie plików, które zostały dodane jako wartość atrybutu na formularzu pracownika.

Rozliczania niedoczasu w kolejnym miesiącu #

Niedoczasy powstałe w wybranym miesiącu, które nie zostały rozliczone, zostaną teraz przeniesione na kolejne miesiące do końca okresu rozliczeniowego.

hrappka

Import wpisów do RCP #

Umożliwiliśmy rejestrowanie czasu pracy poprzez import wpisów do Rejestru Czasu Pracy w Ustawieniach > Import > Kategoria “Rejestr czasu pracy”.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.