Nowy widget urlopu

W celu sprawniejszego zarządzania nieobecnościami i planowania urlopów, dodaliśmy nowy widget urlopu na dashboardzie. Widget pokazuje trzy zakładki: “Ja”, “Zespół” oraz “Stan”. Użytkownicy i administratorzy mają dostęp do urlopów współpracowników, szefa oraz dodatkowo widzą powód ich nieobecności oraz “Stan” urlopów. Pracownik z poziomu swojego konta widzi urlopy swoich współpracowników oraz szefa.

hrappka hrappka

Nowe kolumny na liście Pracowników

Na liście pracowników dodaliśmy nowe kolumny prezentujące urlopy pracowników:

  • Dostępny urlop
  • Wykorzystany urlop
  • Całkowity urlop

Widoczność kolumn możemy włączyć na liście Pracowników klikając na zębatkę po lewej stronie.

 

hrappka

Dodawanie folderów w załącznikach

Umożliwiliśmy dodawanie folderów na każdej encji, w celu sprawniejszego kategoryzowania i operowania na załącznikach. Na profilach encji, w sekcji załączniki mamy możliwość tworzenia folderów. Foldery widoczne są na liście załączników. Tworząc foldery możemy nadać im nazwę i zmienić kolor. W ramach folderów istnieje możliwość tworzenia podfolderów.

 hrappka

Udostępnianie dokumentów pracownikom

Dodaliśmy możliwość łatwego wskazania w ramach kolumny na załącznikach, które załączniki mają być udostępniane dla pracownika. Opcja ta dostępna jest na danym pracowniku w sekcji Załączniki, w widoku E-dokumentacji. Podczas dodawania załącznika do profilu pracownika (opcja Dodaj plik) dodaliśmy możliwość wyboru, czy znacznik ma być widoczny dla pracownika. Dodatkowo została utworzona nowa kolumna “widoczny dla pracownika”. Zaznaczenie checkboxa w kolumnie pozwala na podgląd załączników przez pracownika z poziomu jego konta.

hrappka

Edycja parametrów rozliczeniowych pracownika

Po zaakceptowaniu pierwszego kroku na korekcie pracownika dodaliśmy możliwość edycji parametrów rozliczeniowych pracownika. Opcja jest dostępna po kliknięciu w ikonę kalkulatora.

hrappka

Należy pamiętać, że edycja będzie modyfikowała parametry umowy.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.