Dodatkowe sekcje na formularzu pracownika

Na formularzu pracownika wprowadziliśmy 3 dodatkowe sekcje. ”Szczegóły wykształcenia”, ”Doświadczenie zawodowe”, ”Członkowie rodziny”. Sekcje ”Szczegóły wykształcenia” ”Doświadczenie zawodowe” wpływają na wyliczenie podstawy urlopu. Domyślnie są one wyłączone, konfiguracja wyświetlania się sekcji dostępna jest w Ustawienia > Konfiguracja > Formularze > Pracownicy. Przy każdym z członków rodziny znajduje się panel umożliwiający wystawienie deklaracji ZUS ZCNA lub wyrejestrowanie.

hrappka hrappka hrappka

Dodatkowe dane na grafiku pracowników

Umożliwiliśmy wprowadzanie danych o wykorzystanych urlopach u poprzedniego pracodawcy. Funkcjonalność dostępna w sekcji „Szczegóły i korekta” nieobecności na grafiku pracownika. Są to:

  • wykorzystana opieka na dziecko u poprzedniego pracodawcy,
  • wykorzystany urlop u poprzedniego pracodawcy,
  • wykorzystany urlop na żądanie u poprzedniego pracodawcy.

 

hrappka

Automatyzacja procesu wystawiania umowy pracownikowi posiadającemu zezwolenie na pracę

Jeśli pracownik otrzymał zezwolenie na pracę u danego Klienta, przy wystawianiu umowy pracownikowi, dane Klienta oraz stanowisko zostaną automatycznie pobrane z systemu. Pole „Klient” to wartość podana w polu „Miejsce pracy” we wniosku o zezwolenie na pracę.

hrappka

Powiadomienie o zmianie danych w sekcji „Niepełnosprawność”

Dodaliśmy powiadomienie o zmianie niepełnosprawności na koncie pracownika. Powiadomienie przychodzi na adres e-mail oraz konto osoby wyznaczonej do otrzymywania takiej informacji. Osobę tę można wyznaczyć w Ustawienia > Formularze > Pracownicy > Niepełnosprawność > Powiadom o zmianie.

hrappka

Uaktualnienie formularza EKUZ

Wprowadziliśmy do systemu aktualny wzór formularza EKUZ. Dostępny jest na profilu pracownika w Zezwoleniach i następnie Delegowaniu.

hrappka

Przypisanie szablonów wzoru per Klient przy wystawianiu umowy pracownikowi

Wprowadziliśmy możliwość wyboru wzoru umów Klienta przy wystawianiu umowy pracownikowi. Wystawiając umowę pracownikowi, należy wybrać Klienta, a następnie w polu ”Wzór” wybrać zdefiniowany wcześniej w Ustawienia > Wydruki > Lista > Dodaj nowy wydruk wzór. Podczas dodawania / edycji wydruku możliwe jest przypisanie go do Klienta

hrappkaZapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.

Pozdrawiamy,
Zespół HRappka.pl