Możliwość określenia oczekiwanego wymiaru pracy

Wprowadziliśmy możliwość zdefiniowania oczekiwanej normy godzin pracy pracownika. Sekcje włącza się w ustawieniach formularza pracownika. Opcja następenie znajduje się w grafiku na profilu pracownika w polu ”Oczekiwany wymiar pracy”. Użytkownik planujący grafik pracownika otrzymuje informację o normie godzin dla pracownika w danym okresie.

hrappka hrappka

Zmiana terminu płatności na umowie pracownika

Przy wystawianiu umowy pracownikowi użytkownik nie ma już możliwości ręcznej zmiany terminu płatności – istnieje możliwość wyboru terminu płatności z aktualnie zdefiniowanych w Ustawienia > Finansowe > Kadrowo – księgowe > Płatności i Dni wypłaty. Administrator podczas dokonywania zmiany wprowadza niezdefiniowany termin płatności w ustawieniach.

hrappka

Informacja o niepełnosprawności przy rozliczeniu pracownika

W sekcji „Rozliczenia” przy polu „Imię i Nazwisko” niepełnosprawnego pracownika dodaliśmy znak niepełnosprawności. Wyświetla on informacje o stopniu niepełnosprawności, otrzymanych zgodach lekarskich i o ile nastąpiło przekroczenie norm niepełnosprawności, stosowną informację.

hrappka hrappka

Nowy typ nieobecności

Wprowadziliśmy możliwość nadania urlopu szkoleniowego pracownikowi. Należy przejść do Grafiku na profilu pracownika, następnie do ”Szczegóły i korekta”. Po wprowadzeniu urlopu szkoleniowego dla danego pracownika, po wybraniu daty na grafiku możemy wybrać daną nieobecność.

hrappka hrappka

Nowe kolumny na Liście zezwoleń.

W sekcji Pracownicy > Lista Zezwoleń oraz w Zezwoleniach na profilu pracownika, dodaliśmy nowe kolumny „Data otrzymania z urzędu” i „Adresat wniosku”. Co więcej, wprowadziliśmy możliwość filtrowania względem tego czy posiadają załączniki.

hrappka hrappka hrappka

Nowa kolumna w Deklaracjach firmowych

W sekcji Deklaracje > Dashboard dodaliśmy kolumnę ”Prognoza”. Wyświetla ona sumy z wynagrodzeń zapłaconych oraz niezapłaconych z terminem płatności w danym miesiącu. Kolumna „Do zapłaty” natomiast wskazuje sumy z wynagrodzeń zapłaconych z terminem płatności w danym miesiącu.

hrappka

Import numeru konta księgowego do konta Klienta

W sekcji Ustawienia > Import dodaliśmy możliwość importowania numeru konta księgowego do profilu Klienta. Nowa kolumna nosi nazwę „Konto księgowe Klienta”.

Korekta List płac

Po przekroczeniu minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu, system tworzy nową Listę płac powiązaną do listy korygowanej. Na nowej liście płac wykazany jest wyłącznie Fundusz Pracy. Usprawnienie zostało wprowadzone w celu nienadpisywania wygenerowanej Listy płac po przekroczeniu minimalnego wynagrodzenia.